NauczycieleGimnazjali?ciLiceali?ciStudenciLaboratoriumDla biznesu
Classwiz_990x100

Kalkulatorowy kalendarz czwartoklasisty

25.04.2008. JAK UCZY - spis artyku堯w

Pierwszy raz u篡豉m kalkulatorów na mojej lekcji w roku 2001. By這 to po warsztatach dotycz帷ych stosowania tych urz康ze w nauczaniu, jakie zorganizowa豉 w Poznaniu firma CASIO. Pocz徠kowo mia豉m tylko pojedyncze sztuki, ale do嗆 szybko uda這 mi si namówi dyrekcj do zakupu ca貫go zestawu dla moich uczniów


Od tego czasu s one ca造 czas obecne na lekcjach, co nie oznacza, 瞠 uczniowie nie licz bez kalkulatorów. W ka盥ej czwartej klasie, wprowadzam umow mówi帷, 瞠 moi uczniowie mog korzysta z kalkulatorów tytko i wy陰cznie wtedy, gdy ja wydam takie polecenie.

Wrzesie, wreszcie do szko造 :)
•    Mno瞠nie i dzielenie liczb naturalnych w rachunku pami璚iowym.
Tu po raz pierwszy uczniowie stykaj si z tymi urz康zeniami. To oczywi軼ie moment na nauk obs逝gi. Zajmuje mi ona ok. 10 min. Uczniowie maj ten sam typ urz康zenia („jeden na par”). Aczkolwiek mam 3 ró積e zestawy kalkulatorów (16, 16 i 20 szt. + nauczycielski kalkulator projekcyjny), które stosuj wymiennie do okre郵onych tematów. Oczywi軼ie nale篡 omówi obs逝g wszystkich typów, aby pó幡iej nie traci czasu na pytania techniczne.
Gdy przychodzi czas na 獞iczenia, podaj uczniom przyk豉dy, a oni zapisuj wyniki w zeszycie. Nast瘼nie sprawdzaj na kalkulatorze poprawno嗆 swoich oblicze. Ogromn zalet kalkulatora jest tutaj urozmaicenie procesu dydaktycznego. Jest to szczególnie interesuj帷e dla ucznia klasy czwartej.
Kolejny etap polega na pracy w parach. Uczniowie nawzajem zadaj sobie przyk豉dy do oblicze i sprawdzaj sobie wzajemnie odpowiedzi.

•    字ednia arytmetyczna liczb.
Podczas obliczania 鈔edniej uczniowie sprawdzaj poprawno嗆 swoich wyników. Mo積a to robi zarówno w parach jak i indywidualnie. Przyk豉dy dobieram tak, aby wyniki by造 liczbami naturalnymi.

Pa寮ziernik, byle do 14 :)
•    Pot璕owanie
Tu jedynie pokazuj, 瞠 mo瞠my to równie obliczy na kalkulatorze (ró積e sposoby). W zwi您ku z tym, 瞠 w mojej sali kalkulatory le膨 ca造 czas na 豉wkach (!), informacja i pokaz jak dane dzia豉nie obliczamy na kalkulatorze, zajmuje mi 2-3 min.

•    Kolejno嗆 wykonywania dzia豉
Niezast徙iony jest tutaj kalkulator z dwuwierszowym wy鈍ietlaczem. Ucze mo瞠 na nim obserwowa ca貫 wyra瞠nie i jego wynik. Zwykle maj one równie klawisz cofania, co równie jest bardzo pomocne.
W przypadku, gdy ucze zrobi wcze郾iej wszystkie przyk豉dy, pozwalam mu sprawdzi wynik na kalkulatorze. Je瞠li jego odpowiedzi s b喚dne, musi sam przeanalizowa swoje obliczenia i skorygowa je.

Listopad, byle do Gwiazdki :)
•    Mierzenie k徠ów
Uczniowie poznaj jednostki k徠a (stopnie, minuty, sekundy), oraz zale積o軼i miedzy nimi. Podczas wykonywania 獞icze (skracanie wyników) sprawdzaj swoje obliczenia na kalkulatorze.
Przyk豉dy:     5o 80’ 31’’ = 6o 20’ 31’’
    12o 27’ 73’’ = 12o 28’ 13’’
    35o 69’ 71’’ = 36o 10’ 11’’

Grudzie, gdzie ten Miko豉j :)
•    Dodawanie, odejmowanie, mno瞠nie, dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym
Uczniowie, którzy wcze郾iej ko鎍z 獞iczenia, sprawdzaj swoje odpowiedzi na kalkulatorze.

Marzec, Marzanna ju czeka :)
•    Dzielenie z reszt
Jeden z moich kalkulatorów, CASIO FX-65, umo磧iwia takie obliczenia. Na pewnym etapie, chc aby uczniowie odkryli zasad, 瞠 reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika. Wykonujemy zatem seri oblicze, np. 1:8; 2:8; 3:8; … a pojawi si min. dwie serie identycznych wyników (reszta). Wtedy prawie wszyscy uczniowie dostrzegaj regu喚. Same obliczenia s tu mniej istotne, pozwalam zatem liczy wszystko na kalkulatorze. Oczywi軼ie dzi瘯i temu uczniowie znacznie ch皻niej wykonuj obliczenia.
W innych 獞iczeniach tradycyjnie kalkulator jest u篡wany do sprawdzania wyników.

Kwiecie, mo瞠 królik :)
•    Zamiana u豉mków niew豉軼iwych na liczby mieszane i odwrotnie
Ju od do嗆 dawna kalkulatory naukowe wykonuj obliczenia na u豉mkach zwyk造ch. Pocz徠kowo nale瘸這 stosowa do tego specjalne oznaczenia na ekranie, np. „┘”. W chwili obecnej dost瘼ne s ju kalkulatory zapisuj帷e u豉mki zwyk貫 w naturalnej postaci (np. CASIO FX-82ES).
Dla uczniów jest to nowa funkcja, nale篡 zatem po鈍i璚i troch czasu na nauk wpisywania zarówno u豉mków jak i liczb mieszanych na kalkulatorze, a dok豉dnie na ka盥ym z 3 typów kalkulatorów jakie u篡wam. Pó幡iej mog oni sprawdza swoje obliczenia.

•    Skracanie i rozszerzanie u豉mków
Tu równie uczniowie wykorzystuj kalkulator do sprawdzania swoich oblicze (tak瞠 sprawdzanie kolejnych stopni skracania, opcja SIMP w kalkulatorze FX-65).

•    Dodawanie i odejmowanie u豉mków, równie o ró積ych mianownikach
Bardzo przydaje si przy tym temacie kalkulator z dwuwierszowym wy鈍ietlaczem, gdzie ucze widzi ca造 zapis i jego wynik. Bardzo pomocny jest równie naturalny zapis. Tak naprawd kalkulator pojawia si dopiero przy tworzeniu kwadratów magicznych, oczywi軼ie do sprawdzania poprawno軼i wpisanych liczb. Na tym etapie chc przede wszystkim przypomnie zasad tworzenia kwadratu magicznego oraz po獞iczy sprawno嗆 wpisywania u豉mków zwyk造ch na kalkulatorze.


Maj, dobrze si zaczyna :)
•    Skala i plan - odczytywanie odleg這軼i na planie i na mapie
W tym temacie pojawiaj si do嗆 du瞠 liczby, a rachunek pami璚iowy mamy ju za sob, zatem pozwalam uczniom ca造 czas u篡wa kalkulatorów, oczekuj帷 przede wszystkim poprawno軼i w pos逝giwaniu si nim i dokonywaniu oblicze zwi您anych ze skal.

Czerwiec, gdzie te wakacje :)
•    U豉mki dziesi皻ne
Na kalkulatorze uczniowie sprawdzaj poprawno嗆 swoich oblicze.

•    Prostopad這軼iany
Sprawdzanie poprawno軼i wykonywanych oblicze

Ten kalendarz jest dostosowany do programu „Matematyka wokó nas” Helena Lewicka, El瘺ieta Ros這n, jakiego u篡wam. Ale oczywi軼ie mo積a go 豉two dostosowa do innego programu.
Jak 豉two zauwa篡, w klasie 4 obowi您uje bardzo radykalna zasada, 瞠 obliczenia nale篡 najpierw wykona samodzielnie, a dopiero potem si璕n望 po kalkulator. Wynika to z faktu 瞠 w materiale ma這 mamy okazji do odkrywania regu, gdzie obliczenia schodz na drugi plan. Wyj徠kiem jest tutaj dzielenie z reszt i skala. Nie zmienia to faktu 瞠 kalkulatory s u篡wane prawie na ka盥ej lekcji. Na kolejnych etapach kszta販enia ta sytuacja b璠zie ulega zmianie. Same obliczenia i kszta販enie bieg這軼i rachunkowej, stan si coraz mniej istotne. W zamian za to uczniowie coraz cz窷ciej b璠 stykali si z sytuacjami, w których nale篡 odkry (zauwa篡) pewn zasad, a kalkulator b璠zie jedynie (a) narz璠ziem w tym procesie.
Staram si tak wprowadza kalkulator, aby nie zast瘼owa on nauki okre郵onych umiej皻no軼i, ale u豉twia i uatrakcyjnia ten proces.
Na koniec wspomn o do嗆 mi造m dla mnie wydarzeniu. Na prze這mie maja i czerwca organizowano gminny konkurs matematyczny dla uczniów szkó podstawowych, „Rachunek pami璚iowy w zakresie mno瞠nia”. Zadania dotyczy造 mno瞠nia zarówno liczb jedno jak i dwucyfrowych. Wa積y by równie czas w jakim zadania zosta造 rozwi您ane.
Okaza這 si, 瞠 w finale, w kategorii klas czwartych i pi徠ych, pierwsze miejsca zaj瘭i moi uczniowie. By這 to o tyle „zaskakuj帷e”, 瞠 jestem jedn z nielicznych osób, które w tak du篡m zakresie stosuj kalkulatory na lekcji. Musz równie doda, 瞠 nie jest to wyj徠ek. Przygotowuj uczniów do ok. 20 konkursów matematycznych rocznie. I w  du瞠j cz窷ci z nich uzyskujemy wysokie lokaty, zarówno na poziomie lokalnym jak i mi璠zynarodowym. Jak si okazuje nowoczesna technologia wcale nie przeszkadza w nauce sprawnego liczenia, a chyba nawet znacznie pomaga w kszta販eniu tej umiej皻no軼i .

Barbara Jankowiak
nauczyciel matematyki
w szkole podstawowej nr 6
im. Braci Barskich w 字emie
Piotr Tomczak
Specjalista ds. kalkulatorów
w firmie Zibi Sp. z o.o.poprzedni artyku   nast瘼ny artyku